Do košíku byl vložen produkt - , ks.
Nová produktová řada Weleda

HIPP mléko

Varicann Q10 gel

Nutrilon kapsičky zdarma

Weleda SUN

Léky na dosah

Váš košík je prázdný
KATEGORIE
Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

Ataralgin por.tbl.nob.20

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein. Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1

Léčivý přípravek
Ataralgin por.tbl.nob.20
Výrobce:
Kód zboží:
8595112610015
Kód SUKL:
0048888
Dostupnost:
skladem
Běžná cena:
87,40 Kč
Ušetříte
12,40 Kč (14,19%)
Cena s DPH
75,00 Kč (68,18 Kč bez DPH)
Počet:


Jedná se o humánní léčivý přípravek (ATC skupina N02BE71), takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ataralgin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

1. Co je ATARALGIN a k čemu se používá

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein.

Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku.

Guaifenezin zvyšuje protibolestivé účinky paracetamolu. Mimoto snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání.

Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu.

Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny.

Ataralgin se používá u dospělých při horečce a/ nebo k rychlé úlevě při mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy, zubů, zad, při bolesti kloubů a svalů doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě horečnatých stavů při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Přípravek není vhodný pro děti a mladistvé do 15 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATARALGIN užívat

Neužívejte Ataralgin

  • jste-li alergický (přecitlivělý) na léčivé látky (paracetamol, guajfenezin, kofein) nebo na kteroukoli další složku Ataralginu
  • když máte těžší onemocnění jater, akutní žloutenku, poškozená játra v důsledku alkoholismu
  • pokud současně užíváte léky poškozující játra
  • při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis

Zvláštní opatrnosti při použití Ataralginu je zapotřebí

  • pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater nebo máte Gilbertův syndrom (poruchu projevující se větším množstvím žlučového barviva bilirubinu v krvi)
  • máte-li nízkou hladinu enzymu zvaného glukóza-6-fosfát dehydrogenáza v krvi

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky Ataralginu a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o kombinace vyšších dávek Ataralginu s léky ovlivňujícími játra, léky na uklidnění a léky uvolňujícími svalové napětí.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste uží-val(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez porady s lékařem neužívejte současně s Ataralginem žádné jiné volně prodejné léky.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Ataralgin.

Užívání Ataralginu s jídlem a pitím

Během léčby Ataralginem se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ataralgin se neužívá v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ataralgin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se ATARALGIN užívá

Vždy užívejte Ataralgin přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka pro dospělé je při bolesti 1-2 tablety, dále podle potřeby několikrát denně (v intervalech nejméně čtyřhodinových) do nejvyšší dávky 3-6 tablet denně. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 3 tablety.

Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu bolestí, poraďte se s lékařem. Pokud obtíže ustupují lze přípravek užívat bez porady s lékařem až 7 dnů.

Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Snížená funkce ledvin a/nebo jater

Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami.

Starší pacienti

U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.

Jestliže jste užil(a) více Ataralginu než jste měl(a)

Po užití více tablet najednou se příznaky otravy projeví: pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha. při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Máte-li další otázky týkající sa použití tohoto léku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ataralgin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10

Časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100)

Méně časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta z 1000)

Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10 000)

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000)

Neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny se snižující se závažností.

Poruchy gastrointestinálního (trávicího) systému

Vzácné: nevolnost, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy nervového systému

Vzácné: závratě

Poruchy krve a lymfatického systému:

Velmi vzácné: změny krevního obrazu jako snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie, agranulocytóza), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), úbytek všech druhů krvinek v krvi (pancytopenie)

Poruchy dýchacího systému

Velmi vzácné: u některých choulostivých osob se může objevit astmatické postižení dýchacích cest

Poruchy svalové a kosterní soustavy

Vzácné: lehká svalová slabost

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti od slabého zrudnutí pokožky až ke kopřivce a k šokovému stavu, kdy je nutné terapii okamžitě přerušit.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné: únava

Ataralgin v doporučeném dávkování vyvolává nežádoucí účinky jen zřídka.

Příznaky otravy po požití více tablet najednou se projeví pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha. při předávkování ihned vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak ATARALGIN uchovávat

Ataralgin uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Ataralgin uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ataralgin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co Ataralgin obsahuje

  • Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 325 mg, Guaifenesinum 130 mg, Coffeinum 70 mg v 1 tabletě
  • Pomocnými látkami jsou: Předbobtnalý kukuřičný škrob, polyvidon 30, sodná sůl kros-karmelosy, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát

Jak vypadá Ataralgin a obsah balení

Bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Balení obsahuje 20 tablet v blistrech po 10 tabletách.

 
Příbalový leták


  Komentáře: vložit komentář  
18.02.2016 18:51
Eba
Výborný lék, vždy mi rychle pomůže.Je levný a dostupný, nedám na něj dopustit.Související zboží
Aspirin 500mg por.tbl.obd.8x500mg
Přípravek Aspirin 500 mg obalené tablety obsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Kyselina acetylsalicylová je analgetikum (ulevuje od...
51 Kč
10%
46,00 Kč
Dostupnost:skladem
Acylcoffin por.tbl.nob.10
Tlumí bolesti hlavy, pohybového ústrojí, zubů, nervů.
54 Kč
9%
49,00 Kč
Dostupnost:skladem
Panadol Novum 500mg tbl.flm.12 III CZ
Potahované tablety pro léčbu bolesti mírné až střední intenzity jako je bolest hlavy včetně migrény, bolest zubů, neuralgie...
30 Kč
10%
27,00 Kč
Dostupnost:skladem
Paracetamol Apotex 500mg cps.mol.20
Přípravek k léčbě mírné až středně silné bolesti a nebo horečky,
30 Kč
7%
28,00 Kč
Dostupnost:skladem
Brufen rapid 400mg tbl.flm.24 I
Brufen Rapid se používá k symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti např. hlavy, zubů, menstruační bolesti, k...
119 Kč
13%
103,00 Kč
Dostupnost:skladem
Panadol Extra Novum 500mg-65mg tbl.flm. 30 III CZ
Panadol Extra Novum je určen k léčbě mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy (včetně migrény), bolesti zubů a menstruační...
95 Kč
8%
87,00 Kč
Dostupnost:skladem


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zde.Souhlasím