Do košíku byl vložen produkt - , ks.
Revalid

Annabis promoakce 1 + 1

HIPP štáva akce

Léky na dosah

Váš košík je prázdný
KATEGORIEOrtanol 10mg por.cps.etd.28x10mg

Přípravek určený k léčbě žaludečních vředů, dlouhodobě snižuje kyselost žaludku. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčivý přípravek
Ortanol 10mg por.cps.etd.28x10mg
Výrobce:
Kód zboží:
3838957013548
Kód SUKL:
0030657
Dostupnost:
skladem
Běžná cena:
121,00 Kč
Ušetříte
10,00 Kč (8,26%)
Cena s DPH
111,00 Kč (100,91 Kč bez DPH)
Počet:


Jedná se o humánní léčivý přípravek (ATC skupina A02BC01), takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace.

CO JE ORTANOL 10 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Omeprazol patří do skupiny léků nazývaných "inhibitory protonové pumpy". Tyto léky Vám sníží množství kyseliny v žaludku. Tím umožňují hojení vředů a zmírňují bolest.

U dospělých se přípravek Ortanol 10 mg se používá k léčbě:

 • vředů ve střevě (rovněž nazývaných duodenální vředy) a vředů v žaludku (nazývaných benigní žaludeční vředy). Ty mohly být vyvolány užíváním nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID).
 • pálení žáhy zapříčiněného gastroezofageální refluxní chorobou, která se rovněž nazývá refluxní ezofagitida. Při této chorobě uniká kyselina ze žaludku do jícnu a vyvolává pálení žáhy, bolest a zánět. Omeprazol pomáhá tento problém léčit.
 • vředů infikovaných bakterií nazývanou Helicobacter pylori. V tomto případě se Ortanol kombinuje s příslušnou antibakteriální léčbou.

Omeprazol se může také užít:

 • ke zmírnění příznaků refluxní ezofagitidy anebo k dlouhodobé léčbě refluxní ezofagitidy, aby se zamezilo jejímu návratu.
 • k léčbě pacientů, kteří v minulosti trpěli vředovou chorobou a kteří musí užívat nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Zde se Ortanol může použít ke zhojení vředu anebo k prevenci jeho vzniku.
 • při nadměrné tvorbě žaludeční kyseliny následkem zmnožení určitých buněk ve slinivce břišní (Zollingerův-Ellisonův syndrom).

Bez doporučení lékaře může být Ortanol 10 mg používán u osob, které trpí častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či žaludečního překyselení.

Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní.
Bez doporučení lékaře mohou Ortanol 10 mg užívat dospělí a mladiství starší 15 let.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ORTANOL 10 mg UŽÍVAT

Neužívejte Ortanol 10 mg

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku Ortanol 10 mg (viz bod 6. Další informace).
 • jestliže trpíte onemocněním jater a současně užíváte klarithromycin (antibiotikum používané k léčbě infekcí).
 • jestliže současně užíváte kombinaci léků zvaných atazanavir (Reyataz) a ritonavir (Norvir), používaných k léčbě HIV infekce.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás týká kterýkoli z uvedených bodů.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ortanol 10 mg je zapotřebí

 • jestliže trpíte silným pálením žáhy, může Vám Váš lékař provést vyšetření zvané endoskopie a prohlédnout Váš jícen, aby ověřil diagnózu.
 • jestliže trpíte vředy, Váš lékař může zkontrolovat, zda jste infikován(a) bakterií Helicobacter pylori. Jestliže u Vás bude výsledek pozitivní, Váš lékař Vám na léčbu této infekce může předepsat antibiotikum.
 • jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s játry, oznamte to svému lékaři - Váš lékař Vám pravidelně bude kontrolovat jaterní testy.
 • jestliže jste v minulosti měl(a) krevní poruchy, jako např. chudokrevnost (anémie) nebo nízké hladiny vitaminu B12 v krvi.
 • jestliže je podezření na žaludeční vřed, je třeba vyloučit možnost přítomnosti nádoru před zahájením léčby, protože ta může oddálit včasnou diagnózu.
 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater, je třeba pravidelně kontrolovat jaterní testy.
 • jestliže užíváte Ortanol déle než 1 rok. Vaši léčbu je nutno pravidelně vyhodnocovat.
 • jestliže užíváte také jiné léky (např. nesteroidní protizánětlivé léky), je třeba opatrnosti zejména, pokud máte problémy s ledvinami či s játry, protože by se mohly vyskytnout interakce.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou způsobit problémy, jestliže je užíváte spolu s přípravkem Ortanol 10 mg.

Před zahájením užívání omeprazolu se poraďte s Vaším lékařem, pokud užíváte:

 • benzodiazepiny pro nervové obtíže, např. diazepam, triazolam nebo flurazepam.
 • léky na epilepsii (padoucnici), např. fenytoin.
 • warfarin a jiné léky k prevenci srážení krve.
 • disulfiram k léčbě alkoholismu.
 • cyklosporin užívaný k prevenci odmítnutí štěpu u transplantovaných pacientů (např. po transplantaci ledvin, jater, srdce).
 • klarithromycin, antibiotikum k léčbě infekcí.
 • ketokonazol nebo itrakonazol k léčbě houbových (plísňových) infekcí.
 • digoxin, používaný k léčbě např. srdečního selhání a některých typů zrychlené srdeční činnosti (nazývaných fibrilace síní a flutter síní).
 • přípravky s třezalkou tečkovanou - ve vysokých dávkách může třezalka snížit hladinu omeprazolu v krvi. Pacienti užívající Ortanol by neměli třezalku užívat.
 • hexabarbital k léčbě nespavosti.
 • citalopram, imipramin nebo chlorimipramin k léčbě deprese.
 • kombinace s léky zvanými atazanavir (Reyataz) a ritonavir (Norvir), používanými k léčbě infekce HIV. Pacienti užívající atazanavir (Reyataz) a ritonavir (Norvir) nesmí Ortanol užívat.
 • vitamin B12, doplňky, protože jejich vstřebávání může být přípravkem Ortanol sníženo.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Bezpečnost přípravku Ortanol v průběhu těhotenství a kojení není spolehlivě zaručena. Jestliže jste těhotná anebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Ortanol užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ortanol obvykle neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Nicméně se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako:

 • závratě, únava a spavost.
 • poruchy zraku nebo sluchu,

které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Jestliže se u Vás takový nežádoucí účinek objeví, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ortanol 10 mg

Složkou přípravku Ortanol je laktosa (viz bod 6). Jestliže Vám Váš lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

JAK SE ORTANOL 10 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ortanol 10 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek užívejte nalačno spolu s jídlem nebo bez jídla.
Tobolky polykejte celé, zapijte sklenicí vody.
Tobolky nedrťte ani nežvýkejte.

Užíváte-li Ortanol jednou denně, snažte se užívat jej každý den ve stejnou denní dobu.
Užíváte-li Ortanol dvakrát denně, užijte první dávku ráno a druhou večer.

U pacientů, kteří mají potíže s polykáním (včetně dětí od jednoho roku, které mohou pít a polykat polotuhou stravu), je možné kapsle otevřít a jejich obsah rozpustit v malém množství ovocné šťávy nebo jemně rozmíchat v jogurtu. Vzniklé směsi by měly být užity ihned.

Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba)

Bez doporučení lékaře mohou přípravek Ortanol 10 mg užívat pacienti s častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či žaludečního překyselení. Přípravek Ortanol 10 mg má být užíván po dobu 14 dní v dávce 2 tobolky ráno nalačno.
Pokud Vaše obtíže ustoupí dříve než za 14 dní, dokončete i přesto celou 14ti denní léčbu přípravkem Ortanol 10 mg v doporučeném dávkování (tj. 2 tobolky ráno nalačno).
Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 14 po sobě následujících dní, opakována může být nejčastěji 1krát za čtyři měsíce.
Denní dávka přípravku Ortanol 10 mg v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě překročit 2 tobolky denně.
Léčba delší než 14 dní musí být vždy konzultována s lékařem.
V případě, že je nutno léčbu opakovat dříve než za 4 měsíce od ukončeného 14ti denního cyklu, poraďte se s lékařem.

Přípravek Ortanol 10 mg neposkytuje okamžitou úlevu od příznaků pálení žáhy.

Léčba vedená lékařem

Dospělí

Dvanáctníkový vřed
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 až 4 týdnů.
Aby se zabránilo návratu vyléčeného vředu, užívá se obvykle Ortanol v dávce 10 mg jednou denně. V ojedinělých případech může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně, pokud je to nutné.

Žaludeční vřed
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. V ojedinělých případech může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně, pokud je to nutné.

Refluxní ezofagitida
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. V ojedinělých případech může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně, pokud je to nutné.

Dlouhodobá léčba refluxní ezofagitidy (udržovací léčba)
Obvyklá dávka je 10 až 20 mg denně.

Léčba příznaků refluxní ezofagitidy
Obvyklá dávka je 10 až 20 mg denně po dobu 2 až 4 týdnů. Jestliže pacient do dvou týdnů léčby nepocítí žádné zlepšení příznaků, je třeba provést další vyšetření.

Léčba vředů vyvolaných infekcí bakterií Helicobacter pylori
Obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně.
Váš lékař Vám také dá současně užívat dvě antibiotika. Budou to buď amoxicilin + klarithromycin anebo klarithromycin + metronidazol. Léčba trvá jeden týden. Ujistěte se, že užíváte všechny předepsané dávky po celý týden, abyste zabránil(a) vzniku odolnosti (rezistence) bakterie na léčbu.

Zollingerův-Ellisonův syndrom
Obvyklá zahajovací dávka je 60 mg jednou denně.
Jestliže dávka je vyšší než 80 mg denně, užijte polovinu dávky ráno a polovinu večer.

Žaludeční a dvanáctníkové vředy vyvolané nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID)
Obvyklá dávka je 20 mg denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Dlouhodobá léčba žaludečních a dvanáctníkových vředů vyvolaných nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) (udržovací léčba)

Jestliže jste v minulosti již trpěl(a) vředem a musíte užívat nesteroidní protizánětlivé léky, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte tobolky užívat.

Děti starší než 1 rok a s hmotností 10 kg a více

Refluxní esofagitida a léčba příznaků jako je pálení žáhy a unikání kyseliny ze žaludku při gastroezofageální refluxní chorobě:

 • dávka závisí na věku a hmotnosti dítěte.
 • obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně po dobu 2 až 8 týdnů.

Děti starší než 4 roky

Léčba vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori:

 • dávka závisí na hmotnosti dítěte.
 • obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg dvakrát denně po dobu jednoho týdne.
 • Vašemu dítěti budou taktéž podávána antibiotika k užívání ve stejnou dobu jako Ortanol tobolky: amoxicilin a klarithromycin.

Starší pacienti

Není třeba upravovat dávky.

Pacienti s poruchou jater

Váš lékař může upravit dávkování. Dávka by neměla přesáhnout 20 mg denně.

Pacienti s poruchou ledvin

Není třeba upravovat dávky.

Řiďte se pečlivě pokyny svého lékaře. Nejste-li si něčím jistý(á), zeptejte se svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ortanol 10 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste omylem užil(a) příliš mnoho tobolek, kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte jim obal nebo lahvičku tobolek.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ortanol 10 mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Ortanol, pokračujte příští dávkou v obvyklou dobu. Nezdvojujte příští dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ortanol 10 mg

Neukončujte předepsanou léčbu bez předchozí porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ortanol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky se objevují velmi vzácně (postihují méně než 1 pacienta z 10000). Jestliže však zjistíte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, neodkladně kontaktujte svého lékaře:

 • otok rtů, obličeje a jazyka, dýchací a polykací obtíže.
 • puchýře na kůži, v ústech, u očí (Stevensův-Johnsonův syndrom).
 • puchýře až s odlupováním kůže (toxická epidermální nekrolýza).

Jsou to příznaky závažných reakcí, které se musí léčit neodkladně, obvykle v nemocnici.

Následující jiné nežádoucí účinky, se mohou objevit v průběhu léčby přípravkem Ortanol:

Časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů a méně než 1 z 10 pacientů):

 • pocit ospalosti.
 • neschopnost usnout.
 • bolesti hlavy.
 • závratě nebo pocit točení hlavy.
 • průjem.
 • zácpa.
 • nadýmání.
 • nevolnost.
 • zvracení.

Méně časté (postihují více než 1 z 1000 pacientů a méně než 1 ze 100 pacientů):

 • zrakové poruchy, např. neostré vidění nebo nenormální rozsah zorného pole (obvykle vymizí po ukončení léčby).
 • poruchy sluchu, zvonění a hučení v uších (obvykle vymizí po ukončení léčby).
 • změny chuti.
 • změny hodnot jaterních enzymů, zjištěných krevními testy.
 • svědění.
 • kožní vyrážka.
 • citlivost kůže na světlo.
 • vypadávání vlasů.
 • zvýšené pocení.
 • rozsáhlé zčervenání kůže a tvorba puchýřů (erythema multiforme).
 • otoky končetin.

Vzácné (postihnou více než 1 z 10000 pacientů a méně než 1 z 1000 pacientů):

 • snížení počtu červených krvinek (anémie, chudokrevnost) u dětí, což může vyvolat bledost kůže a slabost.
 • mravenčení.
 • pocit závratě.
 • poruchy vědomí, např. zmatenost a halucinace, hlavně u těžce nemocných nebo starších pacientů.
 • změny zbarvení jazyka.
 • změny žaludeční sliznice, které se objevují po dlouhodobém léčení a zjistí se endoskopicky (benigní žlázové cysty).
 • svalová slabost.
 • bolesti svalů.
 • bolesti kloubů.

Velmi vzácné (postihnou méně než 1 z 10000 pacientů):

 • snížení počtu bílých krvinek, což může způsobit časté infekce, jako např. horečku, silnou třesavku, bolest v krku a vředy v ústech.
 • snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku podlitin a krvácení.
 • vzácný typ chudokrevnosti, při které jsou sníženy počty jak červených, tak i bílých krvinek i krevních destiček. Příznaky zahrnují únavu, dušnost a bledost. časté infekce, jako např. horečku, silnou třesavku, bolest v krku a vředy v ústech. snazší vznik krvácení a podlitin a krvácení z nosu.
 • kopřivka (urtikarie).
 • zvýšená teplota, horečka.
 • pocit slabosti.
 • alergické záněty cév, často ve formě vyrážky (alergická vaskulitida).
 • stav tísně provázený neklidem, deprese hlavně u těžce nemocných nebo starších pacientů
 • sucho v ústech.
 • otoky / bolesti v ústech.
 • houbové (plísňové) infekce v ústech.
 • zánět slinivky břišní (pankreatitida), který může vyvolat kruté bolesti v břiše a v zádech.
 • hepatitida (jaterní onemocnění) se žloutenkou anebo bez ní (zežloutnutí kůže nebo oční bělimy).
 • selhání jater a encefalopatie (onemocnění mozku) u pacientů, kteří již trpěli závažnou poruchou jater.
 • zánět ledvin (intersticiální nefritida).
 • snížená hladina sodíku v krvi, což může vyvolat únavu a zmatenost, svalové záškuby, křeče nebo kóma.
 • zvětšení prsů u mužů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK ORTANOL 10 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ortanol 10 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 C.
Blistr uchovávejte v původním obalu.
Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Co Ortanol 10 mg obsahuje

Léčivou látkou je omeprazol (omeprazolum) 10 mg v jedné tobolce.

Pomocné látky:

Pelety: částečně substituovaná hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, laktosa, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 25, polysorbát 80, ftalát hypromelosy, dibutyl-sebakát, mastek.
Tobolky: vrchní a spodní část tobolky: karagenan, chlorid draselný, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), hypromelosa, čištěná voda.
Potiskový inkoust: šelak, bezvodý ethanol, isopropylalkohol, propylenglykol, butanol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Ortanol 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka.

Světle hnědá vrchní část, světle hnědá spodní část, na každé z nich potisk "OME 10", obsahující matně žlutavě hnědé pelety.

Alu/Alu blistr v balení po 7, 14, 15, 28, 30, 56, 56 x 1 a 98 tobolkách.

Bílé lahvičky z HDPE s PP uzávěrem a vysoušedlem, v krabičkách, po 30 tobolkách.
Skleněné lahvičky jantarové barvy s HDPE závitovým uzávěrem s vloženým vysoušedlem obsahujícím silikagel, v krabičkách, po 15 tobolkách.
Bílá lahvička z HDPE s PP šroubovacím uzávěrem (dětským bezpečnostním nebo pojistným) s vloženým vysoušedlem obsahujícím silikagel a molekulární síta (1:1) v krabičkách po 7, 14, 15, 28, 2 x 28, 30, 49, 50, 2 x 49 a 2 x 50 tobolkách.

Balení 7, 14, 15 a 28 tobolek - výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Příbalový leták


  Komentáře: vložit komentář  Související zboží
Rennie por.tbl.mnd.96
Rychlá a bezpečná úleva při zažívacích potížích, pálení žáhy, pocitu plnosti a překyselení žaludku - úleva již po 5 minutách.
233 Kč
11%
207,00 Kč
Dostupnost:skladem
Ortanol 20mg por.cps.etd.14x20mg
Omeprazol je léčivo blokující v buňkách žaludeční stěny tvorbu žaludeční kyseliny. Tím se sníží kyselost obsahu žaludku....
100 Kč
9%
91,00 Kč
Dostupnost:skladem
Omeprazol Teva Pharma 20mg por.cps.etd.14x20mg
Výdej přípravku bez lékařského předpisu je možný při příznacích refluxu (tj.pálení žáhy, kyselá regurgitace) u...
81 Kč
9%
73,00 Kč
Dostupnost:skladem
Omeprazol Galmed 20mg cps.etd. 14x20mg
Omeprazol Galmed se používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace). Čtěte pozorně...
90 Kč
10%
81,00 Kč
Dostupnost:skladem
TAMSUS Dobré zažívání - 200 pastilek
Tamsus dobré zažívání obsahuje ph neutralizační vápenatou sůl, o které je známo, že napomáhá při pálení žáhy, nadýmání...
230 Kč
5%
218,00 Kč
Dostupnost:skladem
Famosan 10mg por.tbl.flm.10x10mg
Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a žaludeční nevolnosti. Čtěte pozorně...
57 Kč
5%
54,00 Kč
Dostupnost:skladem


Před použitím pečlivě přečtěte příbalový leták. V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták je součástí balení každého přípravku.

Změna sortimentu a cen vyhrazena
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zde.Souhlasím